EOPH:n ydinosaaminen

  • Ehkäisevän päihdetyön tekeminen ihmisten keskuudessa
  • Kohtaava työ, jota tehdään monipuolisilla menetelmillä kohderyhmä huomioon ottaen
  • Tehdyn työn kautta kertyvä osaaminen, jonka avulla työtä kehitetään edelleen
  • Ydinosaamiseen kuuluvat innovaatiot, joita käytetään ja kehitetään sekä perustyön sisällä että hankkeissa
  • Laajat yhteistyö- ja kumppanuusverkostot