Dessa sidor uppdateras inte längre. De nya sidorna finns på adressen www.ehyt.fi

Från och med 1.1.2012 startades den nya föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf då Förbundet för Sund Livsstil rf, Hälsan rf och Livet Är Det Bästa Ruset rf sammanslöts.

EHYT rf har stark expertis och kunnande i förebyggande rusmedelsarbete och rusmedelspolitik. Målet har varit att bygga en organisation som har verksamhet i hela landet och bland hela folket för att befrämja sund livsstil. Detta skapar en stadig grund för den nya organisationen att fungera också som en koordinator för alla organisationer som sysslar med förbyggande rusmedelsarbete. 

EOPH gör hälsofrämjande förebyggande rusmedelsfostran för barns och ungas bästa. Vi verkar tillsammans med barn och unga, deras föräldrar samt andra vuxna som deltar i barnens fostringsarbete.

EOPH:s verksamhet baserar sig på ett interaktivt arbetssätt. Föreningen tillämpar aktuell forskning i sin verksamhet. Föreningens mångprofessionella arbetsteam utvecklar sitt kunnande genom fortbildning och nätverksarbete tillsammans med andra aktörer. Detta möjliggör användningen av innovativa arbetsmetoder i verksamheten.