Neuvontapuhelin

 

Neuvontapuhelin 0800 900 45 on soittajille ilmainen ja se on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Neuvontapuhelin tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun päihdetyöhön perehtyneen sosiaali-ja terveysalan ammattilaisen kanssa. Soittajan nimi tai numero ei rekisteröidy palveluun. Keskusteluja ei nauhoiteta. Soittaa voi anonyymisti.

Palvelua voivat käyttää huumeiden käyttäjät, heidän omaisensa ja muut palveluja tarvitsevat, sekä viranomaiset apua ja ohjausta vaativissa asioissa. Huumeneuvontapuhelimessa ei anneta neuvoja huumausaineiden ja lääkkeiden käyttötapoihin ja annostuksiin liittyvissä asioissa.

Palvelu toimii yhteistyönä Helsingin Diakonissalaitoksen ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n kesken.