3.11.2011

Joka kuudes vantaalainen yläkoululainen kokenut pelihaittoja

Suurimmalle osalle koululaisista pelaaminen on hauskaa ajanvietettä, mutta osalle pelaajista se aiheuttaa eriasteisia haittoja. Tämä selvisi Vantaan kouluilla toteutetusta pelikyselystä. Vantaan yläkoululaisista 65 % on oman arvionsa mukaan pelannut joskus liikaa. Noin 16 % vastanneista ilmoitti, ettei pelaa lainkaan digitaalisia pelejä. Vastaavasti noin 6 % pelasi yli 40 tuntia viikossa. Noin 17 % vastanneista pelaaminen oli aiheuttanut ainakin joskus erilaisia haittoja, kuten häiriöitä koulunkäynnissä, nukkumisessa tai sosiaalisissa suhteissa. Toisaalta 74 % vastaajista oli oppinut jotakin pelaamisen avulla. Yleisimmin olivat kehittyneet vieraiden kielten taito, sorminäppäryys ja reaktionopeus.

”Tietokoneilla, pelikonsoleilla ja erilaisilla mobiililaitteilla pelaaminen on lasten ja nuorten parissa yleinen harrastus ja lähes kaikki kouluikäiset pelaavat ainakin silloin tällöin. Suurimmalle osalle pelaaminen on hauskaa ajanvietettä ja yhteistä tekemistä kavereiden kanssa. Osalle nuorista pelaaminen kuitenkin aiheuttaa eriasteisia haittoja. Pelaaminen on liiallista, jos se alkaa jatkuvasti haitata muuta elämää ja velvollisuuksia tai nuoren hyvinvointia. Vanhemmilla on tärkeä rooli näiden mahdollisten haittojen ehkäisyssä ja tunnistamisessa. Myönteinen ja lapsille turvallinen pelikulttuuri ei synny itsekseen vaan vaatii aikuisilta ja vanhemmilta aktiivista ja tiedostavaa otetta peleihin ja pelaamiseen. Vanhempien olisikin tärkeää tutustua pelien maailmaan avoimin mielin.” kertoo projektipäällikkö Inka Silvennoinen Pelitaito-projektista.

Kaikkiin rahapeleihin asetettiin Suomessa yhtenäinen 18 vuoden alaikäraja lokakuun 2010 alussa. Muista rahapeleistä poiketen raha-automaattien kohdalla ikärajat astuivat voimaan 1.7.2011. Tiukentuneista ikärajoista huolimatta noin 40 % vantaalaisista yläkouluikäisistä vastasi pelaavansa ainakin joskus rahapelejä. Yleisintä oli rahapeliautomaattien pelaaminen ja raaputusarvat. Rahapelejä pelaavista 36 % ilmoitti, ettei heidän ikäänsä ole koskaan kysytty pelitapahtuman yhteydessä. Myös digitaalisten pelien suhteen ikärajoja noudatettiin huonosti. Vastaajista vain 22 % ilmoitti noudattavansa pelien ikämerkintöjä. Pelejä, joissa on laillisesti sitova 18 vuoden ikäraja, oli pelannut 58 % yläkouluikäisistä vastaajista.

Elämä On Parasta Huumetta ry:n Pelitaito -projekti ja Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikkö sekä Vantaan nuorisoasema teettivät kaikille Vantaan yläkouluissa (7.-9. -luokkalaisille) sekä yhtenäiskoulujen 5.-6. -luokkalaisille pelaamiseen liittyvän kyselyn syksyllä 2011. Kysely toteutettiin anonyyminä nettikyselynä koulupäivän aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 2864 vantaalaista 5.-9.-luokkalaista.

Kyselyn tuloksia esitellään laajemmin pelaamista koskevissa alueellisissa vanhempainilloissa, joissa pohditaan vanhempien roolia pelimaailmassa sekä mahdollisuutta ehkäistä ja tunnistaa pelihaittoja.

Kaikille avoimet vanhempainillat järjestetään seuraavasti:

to 17.11.2011 klo 17.30-19 Tikkurilan lukiossa (Valkoisenlähteentie 53), osallistuvat koulut Helsinge, Jokiniemi, Kartanonkoski, Peltola, Simonkylä, Vantaan kansainvälinen koulu sekä Veromäki

to 24.11.2011 klo 17.30-19 Kilterin koulussa (Iskostie 8), osallistuvat koulut Hämeenkylä, Kilteri, Martinlaakso sekä Vantaankoski

to 1.12.2011 klo 17.30-19 Länsimäen koulussa (Pallastunturintie 27), osallistuvat koulut Hakunila, Honkapuisto, Länsimäki, Sotunki sekä Jokiranta

to 8.12.2011 klo 17.30-19 Lumon monitoimikeskuksessa (Urpiaisentie 14), osallistuvat koulut Havukoski, Koivukylä, Korso, Mikkola sekä Ruusuvuori

 Lisäksi maahanmuuttajataustaisille vanhemmille järjestetään illat seuraavasti:

ke 30.11.2011 klo 17.30-19.30 Kilterin koulussa (Iskostie 8)

ke 7.12.2011 klo 17.30-19.30  Mikkolan koulussa (Venuksentie 2)

ke 14.12.2011 klo 17.30-19.30 Jokiniemen koulussa (Valkoisenlähteentie 51)

Vuonna 2011 Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on nostanut aktiivisesti esiin lasten ja nuorten pelaamista ja pelihaittoja. Kysely ja vanhempainillat ovat osa tätä pelaamisen teemavuotta. Lisää pelaamisesta ja pelihaitoista yksikön järjestämässä Vantaan päihdefoorumissa Pelaamisen lumo - mikä on liikaa? Päihdefoorumi on keskiviikkona 9.11.2011 klo 8.30-15.30 Korson monitoimikeskus Lumossa (Urpiaisentie 14). Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

 

Pelitaito-projekti (2010-2014) on lasten ja nuorten pelaamiseen ja pelihaittoihin keskittyvä viisivuotinen projekti. Lisätietoa projektista www.pelitaito.fi.

 

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Inka Silvennoinen
Pelitaito-projekti
inka.silvennoinen(at)eoph.fi
050 3665279
www.pelitaito.fi

Noora Paakki
Ehkäisevän päihdetyön yksikkö
noora.paakki(at)vantaa.fi
050 3121870
www.vantaa.fi/ehkapa