25.10.2011

Hankeuutisia ja avoimia työpaikkoja

Vuoden 2012 alussa toimintansa aloittavan Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ammattiin opiskelevien terveyden edistämishankkeen suunnittelu etenee vauhdilla syksyn 2011 aikana. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Kuluvan syksyn aikana hankkeella on käynnissä useita osaselvityksiä muun muassa fuusioituvien järjestöjen toimintamalleista, ammattiosaajien hyvästä elämästä ja oppilaitosten hyvinvointimalleista. Hanke käy parhaillaan keskusteluja viestinnällisen ilmeen suunnittelusta viestintä- ja suunnittelutoimistojen kanssa.

Hanke rekrytoi kolme uutta työntekijää ja haun määräaika on 31.10.2011.

Löydät lisätietoa työpaikoista tämän uutiskirjeen lopusta. 

AMIS-hanke tulee viestimään päättäjille, suurelle yleisölle ja sidosryhmille ammattiin opiskelevien terveyteen vaikuttavista taustatekijöistä. Samalla vaikutetaan julkiseen keskusteluun tuoden esiin ammattiosaajien terveyden edistämiseen liittyviä teemoja.

Vaikuttamisviestinnän lisäksi hankkeen pääpaino on toimintamallien levittäminen ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi. Hanke tulee kouluttamaan opettajia ja muuta oppilaitoshenkilökuntaa näiden toimintamallien käyttöönottoon. Ammattiin opiskelevia kohdataan koulujen lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Hankkeessa hyödynnetään virtuaalisia työkaluja ja luodaan uusia sovelluksia opiskelijoiden terveyden edistämisen ja yhteisöllisyyden tueksi. Lisäksi hanke pyrkii edistämään ammattiin opiskelevien parissa toimivien järjestöjen yhteistyöverkostoja.

Toiminnan pidemmän tähtäimen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ammattiin opiskelevien terveyden ja toimintakyvyn yhteiskunnallisesta merkityksestä. Pyrkimyksenä on, että lisääntynyt tietoisuus näkyy kasvavina panostuksina ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijöihin sekä terveyserojen kaventamistyöhön.

Hankkeen julkistus tapahtuu Helsingin messukeskuksessa ammatillisen koulutuksen Next Step -messuilla 31.1.2012. Laita päivä jo kalenteriisi!

LISÄTIETOA:

Projektipäällikkö Juha Mikkonen

Puh. 050 527 4780, sähköposti: juha.mikkonen@elamantapaliitto.fi Ammattiin opiskelevien terveyden edistäminen -hanke (RAY 2011-2015) http://www.terveamis.fi/ (sivut uudistuvat hankkeen käynnistyttyä)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AVOIMET TYÖPAIKAT HANKKEESSA 1.1.2012 alkaen

Projektipäällikkö


Johtava asiantuntija kohtaavan työhön


Projektisuunnittelija


Haku päättyy 31.10.2011.