Näitä sivuja ei enää päivitetä. Tutustu uusiin sivuihin osoitteessa www.ehyt.fi.

Uusi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Terveys ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry yhdistyivät. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tulee toimimaan koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. EHYT ry:llä on vahva asiantuntemus ja osaaminen päihdetyössä ja päihdepolitiikassa. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella myös pelihaittojen ehkäiseminen tulee olemaan osa uuden järjestön toiminta-aluetta. Lue lisää tästä.

EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. Toimimme yhdessä lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa sekä muiden lasten kasvatustyössä mukana olevien aikuisten kanssa.